FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade ak si želáte odstúpiť od zmluvy

 

Komu


Meno / Obchodné meno:                     SIMONZA s.r.o.
Adresa:                                                 
Kostolná 1592/34A, 949 01  Nitra

IČO:                                                        53 880 587
telefón:                                                 
+421907904130

e-mail:                                                    office@simonza.sk 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tovar zakúpený na  www.simonzashop.sk

 

Názov tovaru.

 

 

Číslo objednávky*:

 

Dátum objednania*:

 

Dátum prijatia*:

 

Meno / Obchodné meno*:

 

Adresa kupujúceho*:

 

 

Sumu za vrátený tovar / službu si želám vrátiť*:

 


na bankový účet / IBAN /: SK

šekom na adresu:

 

 

 

 

Dátum*:

 

 

Podpis kupujúceho:
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

*povinný  údaj